تیراندازان در ماده اسکیت در رده های 70 و 89 ایستادند، تنها یک طلا و 3 نقره برای ملی پوشان جوان

رقابت های تیراندازی قهرمانی دنیا و کسب سهمیه المپیک امروز به سرانجام رسید که تنها تیراندازان جوان موفق به کسب یک مدال طلا و 3 مدال نقره برای کاروان ایران شدند.

تیراندازان در ماده اسکیت در رده های 70 و 89 ایستادند، تنها یک طلا و 3 نقره برای ملی پوشان جوان

به گزارش خبرنگاران، پنجاه و دومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی دنیا و رقابتهای کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو به میزبانی شهر چانگون کره جنوبی امروز به انتها رسید. در این روز تیراندازان ایران در ادامه مقدماتی ماده اسکیت رقابت کردند که علی دوستی با امتیاز 114 در رده هفتاد و رامتین بشارتی با امتیاز 111 در رده هشتاد و نهم ایستادند.

این رقابت ها برای تیراندازان ایران با یک مدال طلا و 3 مدال نقره در بخش جوانان به انتها رسید.

این رقابت ها اولین مسابقات کسب سهمیه المپیک 2020 بود. در بخش بزرگسالان در هر ماده 4 سهمیه المپیک توزیع شد که ورزشکاران ایران موفق به کسب هیچ سهمیه ای نشدند. مهیار صداقت بهترین نتیجه را در بخش بزرگسالان کسب کرد و تنها فینالیست تیم ملی بزرگسالان ایران در این مسابقات بود که در فینال هفتم شد.

در بخش جوانان امیر محمد نکونام در ماده تفنگ سه وضعیت صاحب مدال طلا و در ماده تفنگ بادی 10 متر صاحب مدال نقره دنیا شد. تیم تفنگ 10 متر پسران و تیم میکس تفنگ 10 متر پسران نیز به مدال نقره دست یافت.

نتایج کامل نمایندگان ایران در رقابت های تیراندازی قهرمانی دنیا کره:

تفنگ 10 متر مردان:

مقدماتی:

7- مهیار صداقت با امتیاز 628.0

13- حسین باقری با امتیاز 628.8

66- پوریا نوروزیان با امتیاز 621.1

فینال:

فینال: 7- مهیار صداقت با امتیاز 143.0

تیمی (25 تیم):

8- تیم ایران با امتیاز 1875.9

تفنگ 50 متر سه وضعیت مردان:

مرحله حذفی گروه یک:

8- پوریا نوروزیان با امتیاز 1176.67

47- مهیار صداقت با امتیاز 1157.46

مرحله حذفی گروه دو:

39- حسین باقری با امتیاز 1145.37

تیمی (27 تیم):

22- تیم ایران با امتیاز 3478.157

مرحله مقدماتی:

20- پوریا نوروزیان با امتیاز 1174.51

تفنگ 50 متر درازکش مردان:

مرحله حذفی گروه یک:

49- مهیار صداقت با امتیاز 613.6

52- پوریا نوروزیان با امتیاز 612.3

مرحله حذفی گروه دو:

59- حسین باقری با امتیاز 599.7

تیمی (29 تیم):

29- تیم ایران با امتیاز 1825.6

تفنگ 10 متر زنان:

17 – نجمه خدمتی با امتیاز 625.7

32- الهه احمدی با امتیاز 624.5

64- مه لقا جام بزرگ 620.9

تیمی (27 تیم):

10 – تیم ایران با امتیاز 1871.1

تفنگ 50 متر سه وضعیت زنان:

مرحله حذفی گروه یک:

14- مه لقا جام بزرگ با امتیاز 1168.57

38- نجمه خدمتی با امتیاز 1154.49

مرحله حذفی گروه دو:

13- الهه احمدی ر 1166.52

تیمی (23 تیم):

11- تیم ایران با امتیاز 3487.158

مرحله مقدماتی:

29- الهه احمدی با امتیاز 1164.59

36- مه لقا جام بزرگ با امتیاز 1162.50

تفنگ 50 متر درازکش زنان:

مرحله حذفی گروه یک:

16- مه لقا جام بزرگ با امتیاز 615.2

38- نجمه خدمتی با امتیاز 1611.8

مرحله حذفی گروه دو:

23- الهه احمدی با امتیاز 613.2

تیمی (22 تیم):

13- تیم ایران با امتیاز 1840.2

میکس تیم تفنگ 10 متر (70 تیم):

20- تیم 2 ایران : نجمه خدمتی و مهیار صداقت با امتیاز 832.3

24- تیم 1 ایران: الهه احمدی و حسین باقری با امتیاز 831.6

تپانچه بادی 10 متر مردان:

71- جواد فروغی 569.14

81- وحید گلخندان 567.10

85- ابراهیم برخورداری 566.15

تیمی (26 تیم):

21- تیم ایران با امتیاز 1702.39

تپانچه 50 متر مردان:

25- ابراهیم برخورداری با امتیاز 549.9

33- محمد احمدی با امتیاز 544.10

37- وحید گلخندان با امتیاز 543.5

تپانچه 10 متر زنان:

25- مینا قربانی با امتیاز 572.19

30- گلنوش سبقت اللهی با امتیاز 571.16

46- امیتیس جعفری با امتیاز 568.13

تیمی(20 تیم):

6- ایران با امتیاز 1711.48

تپانچه 25 متر زنان:

28- گلنوش سبقت اللهی با امتیاز 580.16

74- امیتیس جعفری با امتیاز 554.10.

79- مینا قربانی با امتیاز 511.5

تیمی (16 تیم):

16- ایران با امتیاز 1645.31

میکس تیم تپانچه بادی (62 تیم):

30- تیم 1 ایران: مینا قربانی و جواد فروغی با امتیاز 758.17

42- تیم 2 ایران: گلنوش سبقت اللهی و محمد احمدی 754.21

تراپ مردان:

33- امیر حسین آقازاده با امتیاز 118

81- محمد حسین پرورش نیا با امتیاز 113

114- علی حافظی با امتیاز 107

تیمی (32 تیم):

23- ایران با امتیاز 338

تراپ زنان:

45- سپیده سیرانی با امتیاز 104

48- شیوا فرح پور با امتیاز 103

65- فاطمه امیری با امتیاز 98

تراپ دختران:

32- مرضیه پرورش نیا 93

میکس تراپ

18- ایران 2: سپیده سیرانی و محمد حسین پرورش نیا با امتیاز 137

29- ایران 1- شیوا فرح پور و امیر حسین آقازاده با امتیاز 134

اسکیت:

70- علی دوستی با امتیاز 114 89- رامتین بشارتی با امتیاز 111

تفنگ 10 متر پسران:

مقدماتی:

2- امیر سیاوش ذوالفقاریان با امتیاز 628.1

4- امیر محمد نکونام با امتیاز 627.5

33 – محمد حسین شریف زاده با امتیاز 618.7

تیمی (15 تیم):

2 – تیم ایران با امتیاز 1874.3 نقره

فینال:

2- امیر محمد نکونام با امتیاز 250.1 نقره

5- امیر سیاوش ذوالفقاریان با امتیاز 184.5

تفنگ 50 متر سه وضعیت پسران:

مقدماتی:

4- امیرمحمد نکونام با امتیاز 1162.49

36- امیر سیاوش ذوالفقاریان با امتیاز 1141.37

فینال:

1- امیر محمد نکونام با امتیاز 455.5 طلا

تفنگ 50 متر درازکش پسران:

19- امیر محمد نکونام با امتیاز 614.5

45- امیرسیاوش ذوالفقاریان با امتیاز 603.5

تفنگ 10 متر دختران:

مقدماتی:

4 – آرمینا صادقیان با امتیاز 627.1

16 فاطمه کرم زاده با امتیاز 624.3

فینال:

4- آرمینا صادقیان با امتیاز 205.9

تفنگ 50 متر سه وضعیت دختران:

مقدماتی:

6- فاطمه کرم زاده با امتیاز 1156.44

13- آرمینا صادقیان با امتیاز 1151.41

فینال:

5- فاطمه کرم زاده با امتیاز 420.1

تفنگ 50 متر درازکش دختران:

27- آرمینا صادقیان با امتیاز 612.8

50- فاطمه کرم زاده با امتیاز 603.5

میکس تیم تفنگ 10 متر جوانان (42 تیم):

مقدماتی:

1- تیم 1 ایران: آرمینا صادقیان و امیر محمد نکونام با امتیاز 836.2

10- تیم 2 ایران: فاطمه کرم زاده و امیر سیاوش ذوالفقاریان با امتیاز 830.9

فینال:

2- تیم 1 ایران: آرمینا صادقیان و امیر محمد نکونام با امتیاز 497.7 نقره

تپانچه بادی 10 متر پسران:

36- عرفان صلواتی با امتیاز 563.14

تپانچه 50 متر پسران:

22- عرفان صلواتی با امتیاز 531.5

تپانچه بادی 10 متر دختران:

مقدماتی:

7- هانیه رستمیان با امتیاز 570.11

فینال:

8 - هانیه رستمیان با امتیاز 113.3

تپانچه 25 متر دختران:

مقدماتی:

7- هانیه رستمیان با امتیاز 574.13

فینال:

4 - هانیه رستمیان با امتیاز 119

میکس تیم تپانچه بادی جوانان (34 تیم):

22- تیم ایران: هانیه رستمیان و عرفان صلواتی با امتیاز 748.19

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "تیراندازان در ماده اسکیت در رده های 70 و 89 ایستادند، تنها یک طلا و 3 نقره برای ملی پوشان جوان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تیراندازان در ماده اسکیت در رده های 70 و 89 ایستادند، تنها یک طلا و 3 نقره برای ملی پوشان جوان"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید